foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Kształt krzyża harcerskiego (obowiązujący do dziś) został zatwierdzony podczas Zjazdu Zjednoczeniowego ZHP, który odbył się w dniach 1-2 listopada 1918 roku w Lublinie, który zatwierdził go jako odznakę Związku Harcerstwa Polskiego.

Więcej

Lilijka to światowy symbol skautów. Jej kształt wzorowany jest na rysunku zakończenia igły magnetycznej w dawnych busolach. Symbolizuje podążanie skautów w dobrym kierunku, czyli zgodnie z ideałami prawa i przyrzeczenia.

Więcej

Wspaniała odznaka, której zdobycie jest wyjątkową chwilą dla każdego zucha. Do złożenia Obietnicy dopuszcza się każdego zucha, który wyróżnia się swoją postawą. Sam Znaczek Zucha wraz z Obietnicą Zuchową został zatwierdzony w grudniu 1934 roku.

Więcej